THÔNG BÁO: V/v: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu

Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 12 tháng 10 năm 2020

Chi tiết xem trên link tại đây: 201008_TB Chốt danh sách cổ đông

Trân trọng thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Sản Phẩm Liên Quan

Dự án D3-D4 Giảng Võ – Hà Nội Quy mô: 6.393m2 Địa điểm: Giảng Võ - Hà Nội
DỰ án khu đô thị Nam Đồng Lạc Ngàn Quy mô: 6,11ha Địa điểm: Phường Tân Dân- TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Danh sách các cổ đông không gửi được thư mời Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
Thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Nam Đồng Lạc Ngàn Quy mô: 6,1ha Địa điểm: Phường Tân Dân-TP Việt Trì-tỉnh Phú Thọ
Thi công hạ tâng kỹ thuật dự án Nam Đồng Lạc Ngàn Quy mô: 6,1ha Địa điểm: Phường Tân Dân-TP Việt Trì-tỉnh Phú Thọ
Thi công trạm thu phí đường 5 mới Quy mô: 02 trạm Địa điểm: Huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên
Thi công trạm thu phí quốc lộ 5 mới Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
BACHVIET LAKE GARDEN Quy mô: 22,57 ha Địa điểm: Bắc Giang