THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 với những nội dung chính như sau:
1. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 18/6/2022
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% mệnh giá
3. Thời gian chi trả cổ tức: ngày 18/07/2022
4. Địa điểm chi trả cổ tức: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
5. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.
Nội dung thông báo chi tiết quý cổ đông vui lòng xem tại các file đính kèm dưới đây.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Sản Phẩm Liên Quan

The way to select the Right Cybersecurity Software to your Business Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
The Best Free VPN For Android os Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
On the net PDF Publishers Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
Finding the Best Absolutely free VPN Trials Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
How Business Process Automation Software Benefits Five Industries Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
VPN Review — Which VPN Should You Employ? Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
Online Paper to Write On Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
On-ship Board Site Review Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
Graduate School Essays & Written Materials Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ