THÔNG BÁO: Chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi Qúy Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin trân trọng thông báo tới Qúy Cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể như sau:

  • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
  • Trụ sở ĐKKD: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
  • Điện thoại: 0243.556.0999
  • Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/06/2022
  • Mục đích chốt danh sách cổ đông: để chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021.
  • Thời gian chi trả cổ tức: 18/07/2022

Lưu ý: Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người nhận chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

Trân trọng thông báo để Qúy Cổ đông được biết!

220608_LI_TB Chốt DSCĐ để chi trả cổ tức

Sản Phẩm Liên Quan

The way to select the Right Cybersecurity Software to your Business Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
The Best Free VPN For Android os Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
On the net PDF Publishers Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
Finding the Best Absolutely free VPN Trials Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
How Business Process Automation Software Benefits Five Industries Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
VPN Review — Which VPN Should You Employ? Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
Online Paper to Write On Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
On-ship Board Site Review Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ
Graduate School Essays & Written Materials Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ