THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Tăng vốn điều lệ Công ty và phát hành cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Trên cơ sở danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/09/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đã tiến hành việc gửi Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty lên 500 tỷ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

 1. Hồ sơ gửi đi gồm có:
 • Thông báo lấy kiến cổ đông bằng văn bản
 • Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 1. Hồ sơ kèm theo gồm có:
 • Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 • Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 • Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
 • Dự thảo Biên bản kiểm phiếu

Qúy Cổ đông click vào tên tài liệu để xem nội dung chi tiết. 

 1. Thời gian và địa chỉ tiếp nhận

Thời gian tiếp nhận:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 17h00 ngày 05/10/2020

Địa chỉ tiếp nhận:

 • Người nhận: Trần Thị Ngọc Ánh – Lễ tân Công ty
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
 • Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.556.0999 – Số nội bộ: 0 hoặc 0943 399 722
 • Email: lannn@bvgroup.org

 

Trân trọng cảm ơn,

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Tài liệu đính kèm:

200922_Phuong an tang von va phat hanh co phieu

200922_Phieu lay y kien co dong bang van ban

200922_Du thao Nghi quyet ĐHDCD

200922_Du thao Bien ban kiem phieu

200922_03.2020.TB.HĐQT-LI_Thong bao lay y kien co dong

200922_01.2020.TTr.HĐQT-LI_Thong qua chu truong tang von dieu le

Sản Phẩm Liên Quan