Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LILAMA

Head-0ffice: Phòng 506, tòa nhà 101 Láng Hạ , Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.35626525

Fax: 04.35626526

E-mail: Lilamaudc@hn.vnn.vn

Website: Lilama –udc.com.vn