Tin tức

Vacuums Review by FerrisNYC.com

no_thumb

Let’s be honest, vacuums are one of those appliances that we all use without really thinking about it. We push the buttons and figure out which type of dustbin suits our needs, and then we’re off to the races. But what do you know about vacuums? What are their benefits? And what are the potential drawbacks? In this Vacuums Review by FerrisNYC.com, we take a look at these questions and more to help you make an informed decision when shopping for a vacuum cleaner. We also provide some tips on how to choose the right one for your needs. So read on to learn more! The Panasonic ES-LV82-K The Panasonic ES-LV82-K is a powerful upright vacuum cleaner that features a powerful motor and great suction. This vacuum cleaner is perfect for larger rooms and has a variety of features that make it a … Đọc Thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 với những nội dung chính như sau: 1. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 18/6/2022 2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% mệnh giá 3. Thời gian chi trả cổ tức: ngày 18/07/2022 4. Địa điểm chi trả cổ tức: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 5. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông. Nội dung thông báo chi tiết quý cổ đông vui lòng xem tại các file đính kèm dưới đây. Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 … Đọc Thêm

THÔNG BÁO: Chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021

THÔNG  BÁO: Chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin trân trọng thông báo tới Qúy Cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể như sau: Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama Trụ sở ĐKKD: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội Điện thoại: 0243.556.0999 Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/06/2022 Mục đích chốt danh sách cổ đông: để chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021. Thời gian chi trả cổ tức: 18/07/2022 Lưu ý: Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người nhận chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty. Trân trọng thông báo để Qúy Cổ đông được … Đọc Thêm

BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP ĐTXD Lilama

BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP ĐTXD Lilama

220422_Lilama_BBH, NQ ĐHĐCĐ thuong nien 2022 … Đọc Thêm

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Lilama nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Lilama nhiệm kỳ 2022 – 2027

220401_TB de cu, ung cu TV HĐQT va BKS NK22-27 … Đọc Thêm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 kèm giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 kèm giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

220401_TB moi hop ĐHĐCĐ 2022 kem xac nhan, UQ … Đọc Thêm

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

220401_Tai lieu hop ĐHĐCĐ thuong nien 2022 Lilama final … Đọc Thêm

Thông báo ngày chốt DS cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo ngày chốt DS cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

220401_TB chot DS co dong ĐHCĐ 2022 … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Lilama_TL họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 … Đọc Thêm

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

211015_Thông báo ngày chốt DSCĐ họp ĐHĐCĐ … Đọc Thêm